Protecció de dades personals

Dins el compromís de transparència assumit pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, es posa a disposició dels ciutadans aquesta secció amb el llistat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal la titularitat del qual correspon a aquest Ministeri, i que segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal estan inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Fitxers inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la titularitat és del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Ordre IET / 1306/2015, de 25 de juny (BOE 2015.07.01).

Per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal del Departament i dels organismes públics adscrits al mateix.

Ordre IET / 2383/2015, de 5 de novembre, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre IET / 1306/2015.