Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 16/03/2018
Taxa de variació interanual en %
Indicadors Data Anterior Últim Acumulat des de gener
IPI energía (cvec)Ene. 20188,6-5,9-5,9
Consumo Electricidad corregidoFeb. 2018-2,03,70,7
Consumo Gasolinas AutoEne. 20181,75,45,4
Consumo Gasóleos AutoEne. 20181,36,16,1
Entrada de Turistas (FRONTUR)Ene. 2018-0,25,25,2
Gasto total turistas (EGATUR)Ene. 20180,15,65,6
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes)Feb. 20184,13,73,9
Índice de Cifra de Negocios Serv. de Inf. y Comunicaciones cvecDic. 20172,84,53,5
Índice de Personal Ocupado Serv. de Inf. y ComunicacionesDic. 20172,93,12,3
Índice de Producción Industrial cvec (IPI)Ene. 20185,81,21,2
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen)TIV 20173,94,63,7
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía)Feb. 20183,33,43,3
Índice de Precios Industriales (IPRI)Ene. 20181,70,10,1
Índice de Precios de Consumo (IPC)Feb. 20180,61,10,8

Suscripción a principales indicadores coyunturales Subscripció RSS a principals indicadors conjunturals

Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

Enllaços