Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 21/05/2018
Taxa de variació interanual en %
Indicadors Data Anterior Últim Acumulat des de gener
IPI energía (cvec)Mar. 20185,39,72,1
Consumo Electricidad corregidoAbr. 20185,02,42,0
Consumo Gasolinas AutoMar. 20183,72,53,8
Consumo Gasóleos AutoMar. 20183,4-0,32,9
Entrada de Turistas (FRONTUR)Mar. 20182,69,66,0
Gasto total turistas (EGATUR)Mar. 20184,712,17,7
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes)Abr. 20186,43,24,4
Índice de Cifra de Negocios Serv. de Inf. y Comunicaciones cvecFeb. 20184,83,74,2
Índice de Personal Ocupado Serv. de Inf. y ComunicacionesFeb. 20183,23,23,2
Índice de Producción Industrial cvec (IPI)Mar. 20183,05,12,9
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen)TIV 20173,94,63,7
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía)Abr. 20183,33,13,3
Índice de Precios Industriales (IPRI)Mar. 20181,21,30,9
Índice de Precios de Consumo (IPC)Abr. 20181,21,11,0

Suscripción a principales indicadores coyunturales Subscripció RSS a principals indicadors conjunturals

Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

Enllaços