Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 12/01/2018
Taxa de variació interanual en %
Indicadors Data Anterior Últim Acumulat des de gener
IPI energía (cvec)Nov. 2017-1,74,61,2
Consumo Electricidad corregidoDic. 20172,95,31,6
Consumo Gasolinas AutoNov. 20175,62,82,4
Consumo Gasóleos AutoNov. 20175,22,22,5
Entrada de Turistas (FRONTUR)Oct. 201711,41,89,2
Gasto total turistas (EGATUR)Oct. 201712,35,913,1
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes)Nov. 20173,64,14,8
Índice de Cifra de Negocios Serv. de Inf. y Comunicaciones cvecOct. 20172,01,53,4
Índice de Personal Ocupado Serv. de Inf. y ComunicacionesOct. 20172,52,62,2
Índice de Producción Industrial cvec (IPI)Nov. 20174,44,22,6
Valor Añadido Bruto Industrial (Volumen)TIII 20173,33,63,3
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía)Nov. 20173,13,23,1
Índice de Precios Industriales (IPRI)Nov. 20172,83,14,6
Índice de Precios de Consumo (IPC)Dic. 20171,71,12,0

Suscripción a principales indicadores coyunturales Subscripció RSS a principals indicadors conjunturals

Fuentes: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, Xarxa Elèctrica Espanyola i Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers.

Enllaços